Druga polska edycja fenomenalnego podręcznika biologii opracowanego przez zespół słynnych biologów amerykańskich. Perfekcyjna kompozycja materiału, mnóstwo doskonałych ilustracji, rzetelne opracowanie i przystępny język, to niezaprzeczalne atuty tej niezwykłej książki. To wydanie – zmienione, unowocześnione i znacznie poszerzone – zawiera najnowsze odkrycia i wyniki badań w tej błyskawicznie rozwijającej się gałęzi nauki, szczególnie w takich dziedzinach jak ewolucja, ekologia czy genetyka.

Podręcznik stanowi nieodzowną pomoc dla uczniów i studentów kierunków medycznych i biologiczno-chemicznych ale jest także pasjonującą lekturą dla wszystkich tych, którzy po prostu są ciekawi świata i rządzących nim mechanizmów.
Biologia

1 Ewolucja, koncepcje biologii i badania naukowe

2 Chemiczny kontekst życia
3 Woda i życie
4 Węgiel i molekularna różnorodność życia
5 Budowa i funkcja wielkich cząsteczek biologicznych

  • 6 Podróż w głąb komórki
  • 7 Budowa i funkcje błon
  • 8 Wprowadzenie do metabolizmu
  • 9 Oddychanie komórkowe i fermentacja
  • 10 Fotosynteza
  • 11 Komunikacja komórkowa
  • 12 Cykl komórkowy

13 Mejoza i cykle rozwojowe
14 Mendel i idea genu
15 Chromosomowa teoria dziedziczności
16 Molekularne podstawy dziedziczenia
17 Ekspresja genu: od genu do białka
18 Regulacja ekspresji genów
19 Wirusy
20 Narzędzia DNA i biotechnologia
21 Genomy i ich ewolucja

22 Pochodzenie z modyfikacjami. Darwinowska wizja życia
23 Ewolucja populacji
24 Pochodzenie gatunków
25 Historia życia na Ziemi

26 Filogeneza i drzewo życia
27 Bakterie i archeowce
28 Protisty
29 Różnorodność roślin. Jak rośliny skolonizowały ląd
30 Różnorodność roślin II: ewolucja roslin nasiennych
31 Grzyby
32 Przegląd różnorodności zwierząt
33 Wprowadzenie do bezkręgowców
34 Powstanie i ewolucja kręgowców

35 Budowa, wzrost i rozwój rośliny
36 Pozyskiwanie i transport zasobów w roślinach naczyniowych
37 Gleba i odżywianie mineralne roślin
38 Rozmnażanie i biotechnologia roślin okrytozalążkowych
39 Reakcje roślin na sygnały wewnętrzne i zewnętrzne

40 Podstawowe zasady budowy i funkcjonowania zwierząt
41 Odżywianie zwierząt
42 Krążenie i wymiana gazowa
43 Układ odpornościowy
44 Osmoregulacja i wydalanie
45 Hormony i układ endokrynny
46 Rozmnażanie zwierząt
47 Rozwój organizmu zwierzęcego
48 Neurony, synapsy i przepływ sygnałów
49 Układy nerwowe
50 Mechanizmy czuciowe i ruchowe
51 Zachowania zwierząt

52 Wprowadzenie do ekologii i biosfery
53 Ekologia populacji
54 Ekologia biocenoz
55 Ekosystemy i ekologia restytucyjna
56 Biologia konserwatorska i zmiany globalne