Biologia Campbella polecana jest maturzystom przystępującym do Olimpiady Biologicznej: http://www.olimpbiol.uw.edu.pl

Książkę rekomendują najważniejsze instytucje naukowe m.in:
- Polskie Towarzystwo Genetyczne
- Polskie Towarzystwo Chemiczne
- Polskie Towarzystwo Biochemiczne
- Polskie Towarzystwo Botaniczne: https://pbsociety.org.pl/default/specjalna-oferta-ksiazki-biologia-n-a-campbella-i-wsp/
- Polskie Towarzystwo Przyrodników: http://www.ptpk.org
- Polska Federacja Biotechnologii: http://www.pfb.info.pl/2013-05-26.html
- Magazyny naukowe oraz dyrektorzy Instytutów Naukowych:
– cenione media: Newsweek, Gazeta Wyborcza

Biologia Campbella obecna jest na najważniejszych wydarzeniach naukowych:
- Złoty Medal Chemii Instytut Chemii Fizycznej PAN: http://www.zlotymedalchemii.pl
- Noc biologów
- 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Zapraszamy na facebooka: https://www.facebook.com/BiologiaCampbella/